100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2016/2017 BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARI TAŞIYAN ADAYLAR ARASINDAN “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” ALANINDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2016/2017 BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARI TAŞIYAN ADAYLAR ARASINDAN Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” ALANINDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Kentsel Dönüşüm ABD Doktora Programı'na “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” alanı için kontenjan sayısınca doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1.550 TL burs ödemesi yapılacaktır (Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır). Belirtilen burslardan ilgili programda Doktora ders aşamasında olan öğrencilerimiz de faydalanabilecektir.

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edecektir.

Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf

100/2000 YÖK Doktora Bursuna başvuruda bulunmak isteyen adayların;

1) Tez yapmak istedikleri alt alanı belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden imzalı dilekçe (başvuru sahibinin iletişim bilgilerini de içermesi gerekmektedir),

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) ALES (veya eşdeğer) Belgesi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),

4) Yüksek lisans diplomasının onaylı örneği (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),

5) Not Durum Belgesi (transkript) aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

6) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

7) 3 adet fotoğraf

8) Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (kesin kayıtta getirilebilir)

9) Özgeçmişle birlikte 20-24.02.2017 Cuma Saat 17.00’ye kadar Enstitümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak.

2. Kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olmak.

3. Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

4. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun yönetmelik ve yönergelerinde belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

5. Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 75 (yetmiş beş) veya 4'lük sisteme göre eşdeğeri olması gerekir (4'lük sisteme göre düzenlenmiş transkriptlerin 100'lük sisteme dönüşümünde YÖK'ün tablosu esas alınır).

6. ALES’ten (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır) ilgili puan türünde en az 60 puan almış olmak.

7. Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı aldığını belgelendirmek.

8. Halen ilgili programda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

Başvuru İşlemlerine İlişkin Takvim

Başvuru Tarihleri

20-24 Şubat 2017

Bilim Sınavı

27 Şubat 2017

Kesin Kayıt

28 Şubat 2017

Derslerin Başlangıcı

28 Şubat 2017

Başvuru Adresi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çiğli Ana Yerleşke Merkezi Ofisler 1, Zemin Kat

Balatçık, Çiğli / İzmir

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı

Başvuru Yapılacak Enstitü ABD

Kontenjan

Başvuru Özel Koşulları / ALES Puan Türü

Sınav Tarihi ve Yeri

Sürdürebilirlik ve Akıllı Kentler

Kentsel Dönüşüm(İng)

5

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği alanlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak.

Ales Puan Türü: Sayısal

Sınav Tarihi: 27.02.2017

Yazılı: 10:00

Mülakat: 13:00

Yer: Fen Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu

DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA BİLİMSEL BAŞARI PUANI HESAPLAMASI

ALES Puanı

Yabancı Dil Puanı

Yüksek Lisans Not Ortalaması

Sözlü ve/veya Yazılı Sınav

Bilimsel Başarı Puanı

% 50

% 15

% 15

% 20

Sınav notu 50’nin altında kalan adaylar başarısız sayılır

60 ve üzeri

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Son güncelleme 20.02.2017 (Yunus Konbul)

Başa Dön