2016 Yılı Birim Faaliyet raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden hazırlanan Enstitümüz“2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu”   ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 
 

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Başa Dön