7143 Sayılı Kanun Kapsamında Af'tan Yararlananların Listesi

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 Sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince af kanunundan süresi içinde başvuru yaparak yaralanmayı hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıdadır.

1- Emine DOĞAN

2- Eda ŞENLİ

3-Cem KARADAĞ

4- Gökhan ERDOĞAN

Başa Dön