Tez Sınavları

TEZ SINAVLARI
Adı Soyadı Programı Tez Konusu Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
Muhammet TÜRKMEN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Wood Waste Recycling For The Production Of Wood Polymer Composites 11.07.2019 10:00 Enstitümüz toplantı salonu
Zeki Serkan ÖLÇEK Su Ürünleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)   Demirköprü Baraj Gölü’ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio)’nın Bazı Üreme ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi 09.07.2019 10:00 Su Ürünleri Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Birimi Seminer Salonunda 
Ayberk AYDOĞMUŞ Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Kimyasal Modifikasyon İşleminin Müzik Aletlerinin Ses Tınısı Üzerine Etkisi   25.06.2019 11:00 Orman Fakültesi toplantı salonunda 
Mustafa Samet SEVİNÇ Ekoturizm Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Türkçe Ekoturizm Potansiyeli: İzmir Çiçekli Köy Örneği 01.07.2019 12:00 Turizm Fakültesi toplantı salonunda 
Çetin Süleyman KÜÇÜK Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Türkçe)  ‘Türkiye’de Büyük Boy (>2 kg) Gökkuşağı Alabalığı (O.mykiss) Üretiminde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ 22.07.2019 10:00 Su Ürünleri Fakültesinde
Başa Dön